Körkraft – språkinlärning och integration genom körsång

Studieförbundet Bilda

Hur kan vi genom körsång visa nyanlända vägen till språket, vägen till Sverige, vägen till nya vänner? Musiklärarna, körpedagogerna och entreprenörerna Marie Bejstam och Charlotte Rider från Kulturfyren, Skeppsholmen, berättar om Allmänna Arvsfondsprojektet Körkraft – som ägs av Eric Ericson International Choral Centre och drivs i samarbete med Kulturfyren och Studieförbundet Bilda.

Marie och Charlotte, som är initiativtagarna till Körkraft, arbetar både med nyanlända gymnasieelever, asylsökande på Akalla Kvinnocenter samt med ett stort körprojekt för mellanstadieklasser. ”Vi vill genom Körkraft-projektet utforska metodik, repertoar och effekten av körsång samt skapa kontakt med organisationer och skolor som arbetar med flyktingungdomar. Vi vill hitta en ny form för körsång där integration och själva mötet mellan människor är huvudsyftet.”

Inom Körkraft har de även startat ett nationellt nätverk av och fortbildning för körledare, lärare, SFI-lärare och körer som jobbar med, eller är intresserade av integration, inkludering, mångkultur, språkkörer, språkutveckling och integrationskörer. Under workshoppasset kommer Marie och Charlotte berätta om Körkraft, om sina erfarenheter av arbetet med nyanlända, samt visa filmen ”En plats för alla” som visar arbetet med en Körkraft-kör i Göteborg som drivs av ungdomar.
www.korkraft.se
 

Medverkande:
Marie Bejstam och Charlotte Rider –  körpedagoger och grundare av Kulturfyren, projektledare för Körkraft

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Studieförbundet Bilda
Kategori: Inkludering, Konstnärligt

Studieförbundet Bilda deltar även med: 
Musikschlaget – melodifestivalen där alla får plats
Kulturkompis – kulturupplevelser, nya möten och ny vänskap
Dandanat – mötesplatsen för svenska och palestinska kulturskapare