Kerstin Brunnberg

Journalist och tidigare styrelseordförande i Statens Kulturråd.

"Den mönstring av en kraftfull och aktiv kulturrörelse som Folk och Kultur tog initiativ till sätter spår och kommer att göra skillnad för människors tillgång till en mångfald av konstnärlighet. Det var också en effektiv uppfordran till politiken, näringslivet och allmänheten att ta ett gemensamt ansvar för konstnärernas villkor att skapa konst.

Bredden av ämnen och debatter och medverkande var imponerande och verkningsfull. Förmågan att skapa djup kunskap och medvetande om kulturens faktiskt svaga ställning i samhällsekonomin men starka behov och efterfrågan hos människor på mer konst och kultur.
Dessutom roligt och en träffpunkt för informella men viktiga samtal var en betydelsefull del i det hela och att det inte ägde rum i Stockholm.

Ett välslipat och effektivt redskap för att väcka allas vårt medvetandet om nödvändiga villkor för att alla människor verkligen ska kunna nås av konst."

​​​​​​​Foto: Stefan Tell
​​​​​​​Foto: Stefan Tell