Klimatkrisen är här och nu! Så lite tid – så mycket att göra

Folk och Kultur

Nu har klimatfrågan ramlat rakt ner i våra landskap, våra kommuner, företag och våra egna liv. Så mycket måste göras annorlunda! Hur är landsbygden rustad för den omställningen? Här finns frihetsgrader som staden saknar: mark, biologiska resurser, plats för experiment och för nytänkande. Men också starka traditioner, en önskan att bevara också sånt som helt klart har tjänat ut. Ibland är det nästan som en romans med flydda tider. Kan landsbygden leverera klimatomställningen? 

Erik Westholm, Professor vid institutionen för Stad och Land, SLU och i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA). Ingår i regeringens Vetenskapliga råd för hållbar utveckling som utgör ett bollplank för regeringen i hållbarhetsfrågor och en kontaktyta mellan regering och forskarsamhälle.