Konst åt alla - så har vi tagit konsten till hela landet

Konst åt alla / Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar

Konst åt alla är folkrörelsesatsningen som har tagit konsten dit där människor bor sedan 1977. Det var då tre riksorganisationer - Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar - fick ett statligt stöd för att köpa in samtida konst av yrkesverksamma konstnärer. Varje utställning är unik, på varje ny plats dit Konst åt alla besöker uppstår en ny konsthall. Så här kan kulturpolitik gå från ord till handling. Men så bromsade det in, när det statliga stödet mer än halverades 2010. Det här är berättelsen om konstruktiv kulturpolitik, hur nyskapande kan ses institutionellt och hur vi vill att den här berättelsen ska gå vidare. Konst åt alla - en metod för konst att nå fram över hela landet.