Konst åt alla - så har vi tagit konsten till hela landet

Konst åt alla, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar
 

Det här är historien om hur vi gör nationell kulturpolitik till en konstruktiv handling, hur något återkommande blir nyskapande och hur vi vill att den här berättelsen ska gå vidare. Konst åt alla är ett koncept, en metod i ständig förnyelse som gör bildkonsten tillgänglig för många.

Kulturpolitiken syftar till att tillgängliggöra kultur för alla. Offentliga konstinstitutioner och privata gallerister i storstadsregionerna finns det gott om, medan det samma saknas på landsbygden. Utan den långsiktiga satsningen Konst åt alla, driven av civilsamhället, hade möjligheterna att ta del av konst i hela landet varit avsevärt sämre.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar arbetar för människors rätt till bildkonst. Via vårt nätverk av 2 600 föreningsdrivna mötesplatser når bildkonsten ut. Sedan 1977 har många tillfälliga konsthallar öppnats på platser som sällan nås av konst, tusentals konstnärer har medverkat och konstverk spridits i hela landet.

Det här är ett samtal mellan konstnären, ordföranden, konstkonsulenten och medlemsföreningen om vad Konst åt alla är och vill vara för samtidskonsten.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Konst åt alla, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar
Kategori: Kulturpolitik, Konstnärligt

Folkets Hus och Parker deltar även  med:
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Ny rapport: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden 2019-2023