Konsten i ett förändrat politiskt landskap

Folkrörelserna Konstfrämjandet

AOOO är ett nordiskt nätverk bestående av självorganiserade konstinitiativ för proaktivt arbete i relation till samtida politiska utmaningar. I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer när den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som organisationen traditionellt förlitat sig på kanske plötsligt dras in? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Kugghjulet, Bolinder Munktell

Arrangör: Folkrörelserna Konstfrämjande
Kategori: Konstnärligt, Integration

Folkrörelserna Konstfrämjandet deltar även med: 
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Konstfrämjandets pris till årets sörmländska konstnär