Konsten och friheten - ett problemäktenskap?

Axess

Ett samtal tillsammans med Torbjörn Elensky, Catta Neuding och Gunilla Kindstrand under ledning av Erik Thyselius på temat konstnärens eget ansvar för att hålla konsten fri. Samtalet kan ses som en förlängning av höstens avsnitt av Studio Axess: Kultur (26/8) om dynamiken mellan kraven för att få kulturstöd å ena sidan och konstens frihet å den andra. Men det är inte bara kulturstöd som riskerar att hämma konstnärens frihet: hur påverkar rädslan för att göra sig obekväm inom det egna skrået konsten? På samma tema: vilken roll spelar den för Sverige väldigt dominerande kulturjournalistiken?

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Axess
Kategori: Kulturpolitik, Konstnärligt