Konstfrämjandets pris till årets sörmländska konstnär

Konstfrämjandet i Sörmland 

Konstfrämjandet i Sörmland utser i början av året varje år en konstnär som är boende och verksam i Sörmland till Årets Sörmlandskonstnär. Det är Konstfrämjandets i Sörmlands styrelse som enväldigt väljer vem som ska utses.  Det finns inget nomineringsförfarande förknippat med utseendet, ej heller någon ansökningsmöjlighet.

Årets Sörmlandskonstnär har utsetts sedan 1984, då det var Gun Kessle som utsågs. 2018 gick utmärkelsen till Gunnar Karl Nilsson,

Idag är det inga pengar förknippat med utmärkelsen, utan enbart äran, och ett  utställningserbjudande i april samma år, samt en möjlighet att hålla ett föredrag om sig själv och sin konst på Konstfrämjandets årsmöte i april.

KULTURARRANGEMANG
Lördag 9 februari
Kl. 11.30 - 11.45
Lokal: Stora Scen, STIGA Arena

Arrangör: Folkrörelserna Konstfrämjandet 

Folkrörelserna Konstfrämjandet deltar även med: 
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Konsten i ett förändrat politiskt landskap