konstnären och barnet

Svenskt barnbildarkiv och Eskilstuna konstmuseum

Följ med oss på en tankeupplevelse där vi ser på konstverk och på barns bilder ur våra samlingar. I ett samtal mellan Eskilstuna konstmuseums konstpedagog och arkivarie på Svenskt barnbildarkiv (SBBA) lyfter vi fram likheter och skillnader i verk av konstnärer ur Konstmuseets samlingar och barns bilder ur Svenskt barnbildarkivs samlingar.

Vilka porträtt finns Eskilstunas konstmuseums samling och vilka  SBBAs samling. Vilka likheter och skillnader finns i hur en konstnär presenterar sina verk och hur visar ett barn ett motiv med samma utgångstema.

Vad är anledningen till de olika verkens uppkomst? Varför har konstnären valt sitt motiv? Är det samma anledning till att barnet valt sitt motiv, eller finns olika skäl till motivvalet? Vilket slutresultat får en bild om anledningen eller uppdraget till att den ska göras är samma för de båda? Kan ett porträtt visualiseras på olika sätt beroende på vilka omständigheter som påverkar varför det ska göras? Är den vuxnas bild en förebild för barnet? Eller kan det vara tvärtom?

Lokal: Eskilstuna konstmuseum (konstverkstan)
Antal platser: 30 st

Titel och upphovsrätt: Alla barn har lika värde, av Jennifer Alderhorn, åk 5 Tullinge 2003 och Italienska flickor,  av Arvid Fougstedt.
Titel och upphovsrätt: Alla barn har lika värde, av Jennifer Alderhorn, åk 5 Tullinge 2003 och Italienska flickor, av Arvid Fougstedt.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.00 - 15.00
Lokal: Konstverkstan, Eskilstuna Konstmuseum

Arrangör: Svenskt barnbildarkiv och Eskilstuna konstmuseum
Kategori: Barn och Unga, Konstnärligt

Eskilstuna konstmuseum deltar även med:
Visning av Eskilstuna konstmuseums samling