konstnären och barnet

Svenskt barnbildarkiv och Eskilstuna konstmuseum

Följ med oss på en tankeupplevelse där vi ser på konstverk och på barns bilder ur våra samlingar.
I ett samtal mellan Eskilstuna konstmuseums konstpedagog och arkivarie på Svenskt barnbildarkiv
(SBBA) lyfter vi fram likheter och skillnader i verk av konstnärer ur Konstmuseets samlingar och
barns bilder ur Svenskt barnbildarkivs samlingar.

Vilka porträtt finns Eskilstunas konstmuseums samling och vilka  SBBAs samling. Vilka likheter och
skillnader finns i hur en konstnär presenterar sina verk och hur visar ett barn ett motiv med samma
utgångstema.

Vad är anledningen till de olika verkens uppkomst? Varför har konstnären valt sitt motiv? Är det
samma anledning till att barnet valt sitt motiv, eller finns olika skäl till motivvalet? Vilket slutresultat får en bild om anledningen eller uppdraget till att den ska göras är samma för de båda? Kan ett porträtt visualiseras på olika sätt beroende på vilka omständigheter som påverkar varför det ska göras? Är den vuxnas bild en förebild för barnet? Eller kan det vara tvärtom?

Lokal: Eskilstuna konstmuseum (konstverkstan)
Antal platser: 30 st

Titel och upphovsrätt: Alla barn har lika värde, av Jennifer Alderhorn, åk 5 Tullinge 2003 och Italienska flickor,  av Arvid Fougstedt.
Titel och upphovsrätt: Alla barn har lika värde, av Jennifer Alderhorn, åk 5 Tullinge 2003 och Italienska flickor, av Arvid Fougstedt.