kontakt

projektledare

Linde Sjöstedt
E-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se
Tel: 073-709 28 88
 

Projektkoordinator

Mona Nechma
E-post: mona.nechma@folkochkultur.se
Börjar 21 augusti

Luna Nilsdotter
E-post: luna.nilsdotter@folkochkultur.se
Börjar 21 augusti
 

Kongressarrangör

Maria Forslöf
E-post: mia@eventool.se

Sofia Rosenkvist
E-post: sofia@eventool.se
 

Senior rådgivare

Anna Cokorilo
E-post: anna.cokorilo@folkochkultur.se

Fredrik Lindegren
E-post: fredrik.lindegren@umea.se
 

STYRGRUPP

Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
E-post: nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
E-post: Jonas.Hellberg@regionkalmar.se
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna Sverige
E-post: robert.uitto@regionjh.se
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB
E-post: martin@eskilstuna.nu
Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland
E-post: asa.kratz@dll.se