kontakt

projektledare

Linde Sjöstedt
E-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se
Tel: 073-709 28 88
 

Projektassistent

Ebba Eriksson
E-post: ebba@folkochkultur.se
Tel: 073-719 08 31
 

Elsa Wedendal
E-post: elsa.wedendal@folkochkultur.se
Tel: 070-738 94 37
 

projektpraktikant

Cornelia-Li Schöld
E-mail: cornelia-li@folkochkultur.se

Hanna Canvert
Email: hannah.canvert@gmail.com
Tel: 073-386 45 06
 

Kongressarrangör

Maria Forslöf
E-post: mia@eventool.se
Tel: 070-822 96 40

Sofia Forslöf
E-post: sofia@eventool.se
Tel: 070-655 92 18
 

programansvarig

Mattias Desac (på uppdrag av Bohm Bohm Room)
E-post: mattias.desac@folkochkultur.se 
 

Senior rådgivare

Anna Cokorilo
E-post: anna.cokorilo@folkochkultur.se
Tel: 070-602 51 15 

Fredrik Lindegren
E-post: fredrik.lindegren@umea.se
 

kommunikation och PRESS

Maja Hjort (på uppdrag av Bohm Bohm Room)
E-post: maja.hjort@folkochkultur.se
Tel: 073-768 73 11
 

STYRGRUPP

Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
E-post: nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
E-post: yvonne.hagberg@ltkalmar.se
Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna Sverige
E-post: asa.kratz@dll.se
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB
E-post: martin@eskilstuna.nu