Kreativa rum - samverkan mellan regional biblioteksutveckling och slöjd

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Kreativa rum är ett projekt, där Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Hemslöjden i Kronoberg och Slöjd i Blekinge tillsammans med kommunerna skapar läsfrämjande och kreativa platser på mindre bibliotek. Detta gör vi för att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället. Barn och unga, medborgardeltagande och återbruk är i fokus. Projektet är treårigt och idag är tre bibliotek klara: Hällevik, Hjorthöjden och Skruv. Vi kommer berätta om hur det är att samverka för oss verksamhetsutvecklare inom bibliotek och slöjd. Vad har vi lärt oss på vägen? Vad är styrkorna och vad är svagheterna i ett gemensamt projekt.

Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Blekinge och Region Kronoberg.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Kategori: Regionalt, Barn och Unga