Kultur för regional utveckling - Cirkus som gränsöverskridare i konsten och samhället

Cirkus Cirkör

Cirkus Cirkör har lyckats skapa sina egna möjligheter genom täta samarbeten med kommuner och regioner. Det har inneburit arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter, både för Cirkör och de sammanhang där vi verkar. Tvärsektoriella samarbeten har varit ett viktigt sätt att nå vår vision: att förändra världen med nycirkus. Samtidigt har samarbetspartners stärkts och publik utbildats. Ett seminarium med Cirkus Cirkörs vd Anders Frennberg om visionen att skapa positiv samhällelig förändring, om gränsöverskridande som förhållningssätt samt lyckade allianser. För att vi fysiskt ska förstå vad seminariet handlar om medverkar även en artist från Cirkör!
Cirkus Cirkörs VD Anders Frennberg berättar och samtalar med inbjuden gästartist och med publiken.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Cirkus Cirkör
Kategori: Regionalt, Konstnärligt