Kultur i Hela Landet med NCDP tekniken

NCPD - Nordiskt Center för digital närvaro

Kom och lär hur du ser till att kulturen når alla delar av landet. Kultur från landsbygden till staden, från staden till landsbygden och tvärs i hela Norden. Vi har tillgång till tekniken som bryter gamla mönster och skapar valfrihet. Vi vill att scenkonst ska ses på scenen och i turnéform men annars med den digitala teknik som vi skapat.

NCDP är en sammanslutning av kunskaps och kulturaktörer i Norden. I samarbete med universitet som KTH och Högskolan Dalarna, kulturhus som Spira i Jönköping, kulturskolor, MusikHögskolan, Operahögskolan och kulturbärare som Länsmuseerna,
Bygdegårdarna, Våra Gårdar och Folkets Husrörelsen bygger vi ett digitalt nät som kan hantera utbyte i realtid av aktörernas verksamhet. Vi har skapat metoder för vardagligt distanslärande i kulturskolan så elever i hela kommunen kan delta utan onödiga resor. Att
låta publiker möta scenkonst som inte kan turneras är bara ett av målen. Kom och inspireras att delta med din kommun, scen, kulturgrupp eller föreställning. Kultur, utbildning och samhällstjänster på distans till hela samhället blir resultatet med våra metoder. NCDP är numera ett projekt hos Nordunet som är koordinerande organisation för de Nordiska akademiska forskningsnäten som också når bibliotek och om vi vill kulturen.

Presentatörer för Smålands Musik o Teater, Riksteatern, Nordunet, Högskolan Dalarna och Lillehammer, NCDP, KUD Halland & QUD Falkenberg www.ncdp.eu

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: NCDP - Nordiskt Center för digital närvaro
Kategori: Digitalisering, Regional

NCDP - Nordiskt Center för digital närvaro deltar även med:
Kultur och utbildning i hela landet med NCDP