Kultur i samverkan - vems ansvar?

Kulturrådet

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Hur kan vi förklara modellen på ett enkelt sätt och vems ansvar är det? Hur ser relationen mellan kultur och regional utveckling ut och vilka faktorer spelar in? Mer information följer.