Kultur på Barn och ungas villkor

Historieberättarna

Den ideella föreningen Historieberättarna kommer ställa ut konst och filmer som barn och unga skapat i kulturprojekt som Historieberättarna drivit. 

Historieberättarna arbetar utifrån tanken att alla har rätt att få uttrycka sig och bli lyssnad på. Att mötas och ta in varandras berättelser skapar en ökad förståelse införför varandra. Det är en viktig del av det demokratiska samhället. 18 kulturarbetare med olika kulturella inriktningar är idag  knutna till Historieberättarna, detta för att kunna möta upp alla de olika intressen som  barn och unga uttrycker. Deltagarna får uttrycka sig utifrån sina egna villkor och i sin egen takt. Resultatet har bland annat ställts ut på Kulturhuset i Stockholm, film har visats på filmfestivaler och berättelser har legat till grund för en radioserie om barn på flykt skapat av Drama för unga.  

Sen år 2015 har Historieberättarna arbetat med flera kulturprojekt för och med främst nyanlända barn och unga med bland annat stöd av Kreativa Europa, Kulturrådet och Stockholm Läns Landsting och Stockholm Stad. År 2018 erhöll Historieberättarna 100-språkpriset av Reggio Emilia stiftelsen. ”Som en ung deltagare sa till mig. - Jag berättar, alltså finns jag”. – Anusha Caroline Andersson, verksamhetsledare

Välkommen att ta del av animationer, illustrationer, dikter och platsspecifika verk.

KULTURARRANGEMANG
Onsdag 6 februari 
Torsdag 7 februari
Fredag 8 februari
Lokal: Plan 2, STIGA Arena

Arrangör: Historieberättarna