Kultur och Landsbygd - en bra kombo?

Hela Sverige ska leva

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva jobbar för ett land i balans och goda villkor i hela landet. Hur ser möjligheterna ut för att skapa kultur i hela landet? I vår balansrapport som släpptes förra året på Folk och Kultur visade det en skevhet på fördelning av kulturmedel. Vi tar dialogen ett steg vidare i år och pratar om Kultur i hela landet och hur vi kan skapa det.