Kultur, public service och politik

Sveriges Radio

Public service är satt under press i Europa. Public serviceföretag tvingas skära ned utbudet när budgetar bantas. Det finns exempel på regeringar som gör drastiska förändringar i både uppdrag och styrning genom att tillsätta nyckelpersoner, smalna av och detaljstyra utbudet och undergräva grundläggande förutsättningar som opartiskhet och oberoende.
 
Från 1 januari finansieras SR, SVT och UR genom en skatt och snart ska riksdagen besluta om hur det nya sändningstillståndet ska se ut. Vilka möjligheter och utmaningar finns det för public service de kommande åren? Och hur kan de förändringar som skett i andra länder komma att påverka landets största kulturskapare Sveriges Radio? Moderator är Elin Claeson Hirschfeldt.
 
Deltagare:
·         Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen, Sveriges Radio.
·         Jeanette Gustavsdotter, VD Tidningsutgivarna
·         Ulrika Hyllert, Ordförande Svenska Journalistförbundet.
·         Gabriel Wikström, Strateg Sveriges Radio.
·         Christer Nylander, Liberalerna, ordförande kulturutskottet.
·         Angelika Bengtsson, ledamot i kulturutskottet SD
·         Lawen Redar, Socialdemokraterna, ledamot i kulturutskottet.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Lokomotivet

Arrangör: Sveriges Radio
Kategori: Kulturpolitik

Sveriges Radio deltar även med:
Samtal med Cilla Benkö