Kulturanalys Norden

Myndigheten för kulturanalys

Regionalisering och kulturpolitik

Hur påverkar regionaliseringspolitiken kulturen i de nordiska länderna? Kulturanalys Norden leder ett samtal med experter på kulturpolitik i Norden, med utgångspunkt från en av våra rapporter som publicerades våren 2018. I rapporten Kulturpolitisk styrning beskrevs ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet. Ett gemensamt tema i beskrivningarna var regionalisering. Centrum och periferi, stad och land, statlig och regional kulturpolitik är begrepp som är aktuella hos alla våra nordiska grannar. Stora regionreformer har genomförts eller är på väg att genomföras hos flera av dem och i samband med det förändras ansvaret för kulturpolitiken. Vilka blir konsekvenserna av detta, påverkas till exempel principen om armlängds avstånd?

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. Genom statistik och analys belyser vi viktiga frågor om villkoren för det nordiska kulturlivet. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys.