Kulturbazaar

Destination Eskilstuna, Eskilstuna Kommun, Ovland and Friends, gröna och kreativa kulturella näringar i Sörmland och föreningsliv

I KulturBazaaren tar du del av gränsöverskridande kultur med alla dess uttryck och möjligheter. Möt konstnärer och mathantverkare, ta del av konst, provsmaka Sörmländsk och internationell mat, lyssna till musik av fjärran toner eller på föredrag om konst som ett andra språk.

I KulturBazaaren får du möjlighet att både som vuxen och barn delta i skapande aktiviteter. Vi bjuder in dig att använda alla dina sinnen! Du har även möjligheten att handla med dig några av upplevelserna hem.

KulturBazaar är ett samarbete mellan Destination Eskilstuna, Eskilstuna Kommun, Folk och Kultur, Ovland and Friends, gröna och kreativa kulturella näringar i Sörmland och föreningsliv.

Foto: Jan Ovland
Foto: Jan Ovland

MONTERPROGRAM
Lördag 9 februari
Lokal: Kulturbazaaren på Utställartorget 

Arrangör: Destination Eskilstuna, Eskilstuna Kommun, Folk och Kultur, Ovland and Friends, gröna och kreativa kulturella näringar i Sörmland och föreningsliv