Kulturdriven platsutveckling – att arbeta praktiskt med strategisk avsikt

Kultur i Väst

Förvaltningen Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, presenterar två exempel på hur man arbetar med analyser av platsutveckling genom kulturarrangörer och sektorövergripande arbete i enskilda kommuner.

Kulturarrangörer och arrangemang spelar en viktig roll för kulturliv och samhälle. Genom kulturella arrangemang inom offentliga och ideella strukturer främjas kreativ och social hållbarhet och därför är det viktigt att synliggöra och betona arrangörers kapacitet och värde för kommunal och regional utveckling. Vi berättar om hur vi arbetar med enskilda kommuner för att skapa lokal relevans och förutsättningar för framgångsrik lokal kulturell utveckling .

Seminariet handlar även om hur vi arbetar för att kulturen ska genomsyra alla verksamheter och planer i en kommun och om strävan att arbeta platsutvecklande med fler sektorer än kulturvärlden. Vi jobbar på förfrågan med kommuner, föreningar, kreativa näringar m fl, och försöker knyta an till andra regionala sektorer i vårt arbete. Praktiska exempel på både framgång och misslyckanden.