Kulturdriven platsutveckling – att arbeta praktiskt med strategisk avsikt

Kultur i Väst

Förvaltningen Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, presenterar två exempel på hur man arbetar med analyser av platsutveckling genom kulturarrangörer och sektorsövergripande arbete i enskilda kommuner.

Vi möter ofta strukturer där många aktörer drar nytta av kulturarrangörernas insatser men få formulerar värdet av deras engagemang. De ideella timmar som arrangörerna lägger ner för att få till stånd kulturarrangemang utgör grunden för vårt offentliga kulturutbud. Att arbeta för platsutveckling är oftast inte kulturarrangörens huvudsyfte men utan ett livligt kulturliv skapas inga attraktiva platser.

Vi presenterar erfarenheterna av att djupdyka i fem kommuners arrangörsstrukturer där vi framförallt lärt oss vikten av inte generalisera kommuners och arrangörers förutsättningar. Kunskapen om att kultur kan bidra till utveckling av en plats och öka kvaliteten i andra sektorer är inte tillräckligt spridd bland beslutsfattare.

Kultur i västs strategiska stöd till kommuner, föreningar och kreativa näringar innebär till dels ett lobbyarbete om kulturens värden. Istället för att konkurrera om resurser kan både kulturen och andra verksamheter som äldreomsorg, integration, skola och turism förmeras genom samverkan över sektorsgränser.

Hör om vårt stödjande arbete med bland annat tvärsektoriella kulturplaner i kommunerna och vad vi insett på vägen.

Medverkande: Helen Liljedal arrangörskonsulent, Eva Pettersson och Karin Lundmark, konsulenter kultur och samhällsutveckling

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Kultur i Väst
Kategori: Kulturpolitik

Kultur i Väst deltar även med:
Hjässan är Kal
Publik och Kultur: Ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik
KOKO/kommunkoreograf - en modell för dansresidens