Kulturdriven utvecking - Att öka möjligheterna för unga

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun håller i ett seminarium med utgångspunkt i deras verksamhet Kulturdriven utveckling.
Välkomna att ta del av två korta men effektiva panelsamtal och diskussioner kring frågeställningar: Hur möjliggör vi för att fler kan ta del såväl som vara del av Kultursektorn? Vad görs redan men framförallt, vad krävs av kulturaktörer, kommuner och institutioner för att skapa ett aktuellt kulturutbud där nya röster får möjlighet att ta plats.

Panel 1)
Ellen Tejle, Verksamhetsledare för Fanzingo
Kaly Halkawt, Projektledare Podium Kultur
Barakat Ghebrehawariat, Demokratiagenten
 
Panel 2)
Maria Lantz,  Rektor för Konstfack
Dritëro Kasapi, Chef för Riksteatern
Simon Strömberg, Verksamhetsutvecklare breddat deltagande Kulturrådet
Anusha Andersson, Samordnare Kulturdriven utveckling Botkyrka kommun
 
Moderator är Maja Åström, Reporter och radioproducent
 
Kulturdriven utveckling i Botkyrka är en verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun som utgår ifrån unga vuxnas egna drivkraft och  kulturintresse.  Kulturdriven utveckling erbjuder till exempel: stöd i ens egna skapande inom konst och kultur, stöttning och utveckling av egna aktiviteter och kulturprojekt, ökade nätverk samt att medverka på studiebesök hos till exempel kulturutbildningar och på kulturinstitutioner.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Botkyrka kommun
Kategori: Barn och Unga