Kulturen går över gränsen

Regionsamverkan Sydsverige

Hur kan kulturen utvecklas av ett tvärregionalt samarbete? Sveriges sex sydligaste regioner samarbetar inom olika områden för en hållbar utveckling för de 2,5 miljoner människor som bor i Sydsverige. Inom kulturen har regionerna enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och för att Sydsverige ska vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.

Emma Gröndahl (L), ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, presenterar kort innehållet i det sydsvenska kulturpolitiska positionspappret, därefter kan man träffa och fråga ansvariga regionala kulturpolitiker och –tjänstepersoner om hur kulturen kan utvecklas av ett tvärregionalt arbete över ett eftermiddagsmingel med kaffe och fastlagsbullar.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige
Kategori: Regionalt, Kulturpolitik

Regionsamverkan Sydsverige deltar även med:
Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll: Om det aktiva deltagandet i demokratin
Samverkan i nöd och lust?
Konstkritik i en ny offentlighet