Kulturens roll i den fjärde industriella revolutionen

Folk och Kultur

Industri 4.0 är en förkortning för den fjärde industriella revolutionen som förenar en rad teknologier, så som robotisering och självlärande system för att skapa självorganiserande organisationer med högre effektivitet och lägre kostnad. Det innehåller också utveckling inom digitalisering och radikalt nya sätt att uppleva konstnärliga uttryck. Vad kommer de här strukturella förändringarna att innebära för kultursektorn? Hur kommer den att hantera/anpassa sig till Industri 4.0?

Medverkande:
Dilsa Demirbag Sten, Berättarministeriet
Johan Öbrink, digitaliseringsexpert Iteam
Rasmus Fleischer, forskare ekonomisk historia Stockholm Universitet & författare
Jan Johansson, professor arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet
Moderator: Brit Stakston, mediestrateg