Kulturen som motor i stadsutveckling

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kultur och kreativa verksamheter lyfts idag allt oftare fram av politiker och offentlighet
som viktigt för utveckling av städer och regioner. Vi på stadsbyggnad vill bjuda in till ett
seminarium som belyser hur kultur på olika sätt kan relateras till och ha betydelse för
stadsutveckling.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 15.00
Lokal: Tyréns 

Arrangör: Stadsbyggnadsförvaltningen
Kategori: Demokrati