Kulturens betydelse som hälsofaktor i vården

Region Stockholm 

Region Stockholm arbetar för att bygga en långsiktig samverkan mellan kulturområdet och länets vård och omsorg. Ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa har etablerats och flera samarbetsinsatser pågår. Ulrika Lindblad, strateg berättar om verksamheten.

Hur kan geriatrisk sjukvårdspersonal använda konsten i mötet med patienterna?

Avdelningschef Elisabeth Wengström och Kristina Bergqvist Selder på Avdelningen för konst berättar om ett samarbete med vården  där fokus är på hur samtal kring konsten kan vara ett bidrag till tillfriskande och ett ökat välbefinnande. En alldeles ny forskningsrapport presenteras av professor Max Liljefors vid Lunds universitet.

Film Stockholm, i samarbete med Norrtälje kommunalförbund och vård- och omsorgsgivaren Tiohundra AB, beskriver projektet där lokala miljöer och platser som varit viktiga för skärgårdskommunens äldre filmats i 360-grader.  Hör enhetschef Joakim Blendulf från Film Stockholm berätta om VR i vården. Anita Hjelm leder ett samtal med personal från Norrtäljes äldreomsorg.

konstvandring på en geriatrisk avdelning på Nacka sjukhus. Konstnär: Maria Loustarinen
konstvandring på en geriatrisk avdelning på Nacka sjukhus. Konstnär: Maria Loustarinen

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 18.00
Lokal: Torget, Munktell Science Park

Arrangör: Region Stockholm
Kategori: Hälsa

Region Stockholm deltar även med: 
KOKO/kommunkoreograf - en modell för dansresidens