Kulturens betydelse som hälsofaktor i vården

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting arbetar för att bygga en långsiktig samverkan mellan kulturområdet och länets vård och omsorg. Ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa har etablerats och flera samarbetsinsatser pågår. Ulrika Lindblad, strateg berättar om verksamheten.

Hur kan geriatrisk sjukvårdspersonal använda konsten i mötet med patienterna? Kristina Bergqvist Selder på Avdelningen för konst berättar om ett samarbete med vården där fokus är på hur samtal kring konsten kan vara ett bidrag till tillfriskande och ett ökat välbefinnande. En alldeles ny forskningsrapport presenteras av professor Max Liljefors vid Lunds universitet.

Kan Virtual Reality (VR) och 360-filmer användas inom äldreomsorgen och hur kan de äldre själva bli delaktiga i urvalet? Hur kan vi implementera ny teknik och nya metoder? Film Stockholm, i samarbete med Norrtälje kommunalförbund och vård- och omsorgsgivaren Tiohundra AB, beskriver projektet där lokala miljöer och platser som varit viktiga för skärgårdskommunens äldre filmats i 360-grader.
 

konstvandring på en geriatrisk avdelning på Nacka sjukhus. Konstnär: Maria Loustarinen
konstvandring på en geriatrisk avdelning på Nacka sjukhus. Konstnär: Maria Loustarinen