Kulturens egenvärde - mot en instrumentell kultursyn

Folk och Kultur

Cecilia Wikström kommer att tala om kulturen utifrån ett europeiskt perspektiv och fokuser på frågor om att kulturen måste kunna erbjuda svar på människans längtan efter mening, frihet och ljus. Hon kommer även att beröra frågor om kulturens roll i det kommande Eu-parlamentsvalet.

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (L)

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00
Lokal: Stora Scen, STIGA Sports Arena
Arrangör: Folk och Kultur