Kulturens egenvärde - mot en instrumentell kultursyn

Folk och Kultur 

Cecilia Wikström kommer att tala om kulturen utifrån ett europeiskt perspektiv och fokuser på frågor om att kulturen måste kunna erbjuda svar på människans längtan efter mening, frihet och ljus.

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (L)