Kulturens roll i totalförsvaret

DIK

Desinformation, propaganda och fake news hotar inte bara demokratin, utan också samhällets säkerhet. Kultur- och minnesinstitutioner som bibliotek och museer bär vår historia och förmedlar säker och trovärdig information. Deras kunskap och kompetens inom källkritik, digitalisering och folkbildning kan hjälpa till att motverka och hantera dessa samhällsutmaningar. Samtidigt har de en unik möjlighet att nå och möta breda grupper i samhället. Hur ser vi till att dessa kompetenser tas tillvara och integreras i totalförsvar och säkerhetspolitik? Hur blir kultur en naturlig del av regeringens satsningar på medie- och informationskunnighet, MIK? Seminariet arrangeras av DIK – facket för kultur och kommunikation. 

Medverkande:
Henrik Selin, sekreterare i den nationella satsningen på MIK
Mikael Tofvesson, avdelningschef MSB
Vasiliki Tsouplaki, vice ordförande Kulturutskottet (V)
Anna Troberg, förbundsordförande DIK
Annicka Engblom, ledamot Kulturutskottet (M)
Moderator: Mikael Nanfeldt, DIK

Foto: Maskot/Folio
Foto: Maskot/Folio

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Torget, Munktell Science Park​​​​​​​

Arrangör: DIK
Kategori: Demokrati, Digitalisering