Regionala konsulenter – kulturarbetare eller byråkrater?

Myndigheten för kulturanalys
 

Har rollen som regional kulturkonsulent förändrats sedan kultursamverkansmodellen infördes? Hur ser förutsättningarna för konsulenterna ut idag? Dessa och andra frågor besvaras när Love Ander från Myndigheten för kulturanalys presenterar resultat från rapporten Kulturarbetare eller byråkrat som publicerades under hösten 2018.
I studien undersöktes förutsättningarna för regionala konsulenter inom bibliotek, bild och form, dans, film, slöjd samt teater. Efter presentationen följer ett panelsamtal om de regionala konsulenternas betydelse idag och i framtiden.
 
Paneldeltagare
Anna Ljung, Dans i Öst, Region Östergötland
Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor
Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Mikael Palo, Landstinget Sörmland

Moderator
Erik Peurell, Myndigheten för kulturanalys
 
Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet med uppgift att utvärdera, analysera och sprida kunskap om Sveriges kulturpolitik.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Verkstan, Munktellarenan

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
Kategori: Kulturpolitik

Myndigheten för kulturanalys deltar även med: 
Kulturanalys Norden: Regionalisering och kulturpolitik
Så utvecklas kulturella näringar i Sveriges regioner och kommuner
Publik och Kultur: Ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik