Regionala konsulenter – kulturarbetare eller byråkrater?

Myndigheten för kulturanalys
 
Har rollen som regional kulturkonsulent förändrats sedan kultursamverkansmodellen infördes? Hur ser förutsättningarna för konsulenterna ut idag? Dessa och andra frågor besvaras när Myndigheten för kulturanalys presenterar resultat från rapporten Kulturarbetare eller byråkrat som publicerades under hösten 2018. I studien undersöktes förutsättningarna för regionala konsulenter inom bibliotek, bild och form, dans, film, slöjd samt teater. Efter presentationen följer ett panelsamtal om de regionala konsulenternas betydelse idag och i framtiden.
 
Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet med uppgift att utvärdera, analysera och sprida kunskap om Sveriges kulturpolitik.