Anförande och samtal med Kulturministern

Folk och Kultur 

Kulturministern Amanda Lind (MP) håller ett anförande om hur den nytillträdda regeringen ser på kulturpolitiken under kommande mandatperiod. Hur når vi upp till de kulturpolitiska målen att "Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund" och "Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet."?

Aleksa Lundberg, författare, skådespelare, regissör introducerar och ställer efterföljande frågor till kulturministern.