Effekten av dramatiska villkor – del 2

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd

Mer info kommer

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00

Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd
Kategori: Kulturpolitik