Kulturskolan i kulturens ekosystem

Kulturrådet
 

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet, hälsar välkommen och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, håller ett inledningsanförande. 

Kulturskolan har en unik ställning i att nå barn och unga i hela landet och introducera dem till olika konstformer. På så sätt bidrar kulturskolan både till att skapa kreativa medborgare med ett livslångt fritidsintresse och till återväxt av professionella
konstnärer. Kulturrådets Kulturskolecentrum bjuder in till samtal om kulturskolans nuvarande och framtida roll i relation till andra aktörer i kulturens ekosystem – hur passar kulturskolan in bland kulturinstitutioner, fria grupper, universitet- och högskolor,
folkbildningen och andra?


Medverkande:

Mats Lundborg, rektor Biskops-Arnö
Lisa Spets, teaterchef Zebradans
Liselotte Axelsson, chef kulturskolan Kungsholmen, Norrmalm , Spånga, Tensta, Rinkeby, Kista

Moderator:
Kerstin Brunnberg, journalist

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Kulturrådet
Kategori: Barn och Unga

Kulturrådet deltar även med:
Läsning som brobyggare
Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet 
Från global till glocal inom bildkonstområdet?
Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar