Kulturskolan i kulturens ekosystem

Kulturrådet

Kulturskolan har en unik ställning i att nå barn och unga i hela landet och introducera dem till olika konstformer. På så sätt bidrar kulturskolan både till att skapa kreativa medborgare med ett livslångt fritidsintresse och till återväxt av professionella
konstnärer. Kulturrådets Kulturskolecentrum bjuder in till samtal om kulturskolans nuvarande och framtida roll i relation till andra aktörer i kulturens ekosystem – hur passar kulturskolan in bland kulturinstitutioner, fria grupper, universitet- och högskolor,
folkbildningen och andra?