Samtal med Kulturutskottet

Folk och Kultur 
 

Vad vill de politiska partierna? Vilken roll ser de att kulturen spelar för samhällsutvecklingen? Vilka satsningar vill de göra? Vi ställer frågor till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och vi kräver konkreta svar.

Lotta Finstorp (M)
Lawen Redar (S)
Vasiliki Tsouplaki (V)
Per Lodenius (C)
Anna Sibinska (MP)
Christer Nylander (L).
Roland Utbuld (KD)
Angelika Bengtsson (SD)

Moderator: Nedjma Chaouche, journalist

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.30

Arrangör: Folk och Kultur
Kategori: Kulturpolitik