Heta stolen med Kulturutskottet

Folk och Kultur 
 

Vi tar tempen på vad riksdagspartierna vill med kulturpolitiken! Vilken roll ser de att kulturen spelar för samhällsutvecklingen? Vilka satsningar vill de göra? Vi ställer frågor till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och vi kräver konkreta svar.

Medverkande:
Lotta Finstorp (M)
Lawen Redar (S)
Vasiliki Tsouplaki (V)
Per Lodenius (C)
Anna Sibinska (MP)
Christer Nylander (L)
Roland Utbult (KD)
Angelika Bengtsson (SD)

Moderator: Nedjma Chaouche, journalist