Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar

Kulturrådet

Möt Kulturrådet för att prata om hur musik präglad av kvalitet kan nå hela landet. Hur kan vi samverka för att detta ska ske? Kulturrådet presenterar bidragsgivningen till det fria musiklivet med fokus på stöd till grupper och förändringar i bidrag till arrangörer. I ett samtal möts ett musiker-, fri arrangörs- och institutionsperspektiv.

Medverkande
Magnus Gustafsson, vice VD och verksamhetschef Folk- och världsmusik Musik i Syd
Malin Kairis, försäljningschef och senior agent MTA bokningsbolag
Kajsa Bacos, verksamhetsledare Kulturverket i Halmstad
Andreas Unge, musiker och producent
Moderator: Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Kulturrådet
Kategori: Kulturpolitik, Konstnärligt

Kulturrådet deltar även med:
Läsning som brobyggare
Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet 
Kulturskolan i Kulturens ekosystem
Från global till glocal inom bildkonstområdet?