Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar

Kulturrådet

Möt Kulturrådet för att prata om hur musik präglad av kvalitet kan nå hela landet. Hur kan vi samverka för att detta ska ske? Kulturrådet presenterar bidragsgivningen till det fria musiklivet med fokus på stöd till grupper och förändringar i bidrag till arrangörer. I ett samtal möts ett musiker-, fri arrangörs- och institutionsperspektiv.