Läget i landet – isärdragningen av stad och landsbygd och dess konsekvenser

Svenska Kyrkan

Att alla som lever i Sverige ska kunna ta del av kultur och verka i konstnärliga yrken har varit en ständig målsättning för svensk kulturpolitik. Ändå nås stora delar av landet idag inte av någon som helst offentligt finansierad kultur. Och hela 70 % av de som arbetar i konstnärliga yrken bor i eller i närheten av en storstad.

Gunilla Kindstrand har i en essä i boken Kulturpolitikens liv efter döden tittat närmare på vad detta beror på och vad det får för konsekvenser. Hon samtalar med Po Tidholm vars bok Läget i landet handlar om den accelererande isärdragning mellan stad och landsbygd. Dessutom medverkar regissören Victor Lindgren, aktuell med filmen ”Till drömmarnas land” som utspelar sig i Holmsund i Västerbotten och i hög grad handlar om hur det är att leva i den urbana normens slagskugga.