Hur lång är en arm?

Länsteatrarna i Sverige

Med avstamp ur den debattartikel som Länsteatrarna i Sverige författade under hösten 2018
så vill vi föra en diskussion om principen ”armlängds avstånd”. Hur ser relationen ut mellan
de kulturpolitiska målen och den konstnärliga friheten? Det finns en balans mellan hur
politiker tar ansvar och sätter ramar för hur skattemedel ska användas för att finansiera den
offentliga kulturen. Detta utan att man går in och styr det konstnärliga innehållet. Vi ser idag
att konsten blir att mer detaljstyrd vilket på sikt kan leda till en allt mer begränsad
konstnärlig frihet och inskränkande på det öppna demokratiska samhället. Om styrningen
blir allt för snäv så finns risken att de konstnärliga uttrycken begränsas och i värsta fall
användas i icke-demokratiska syften.

Om detta vill vi föra ett samtal om. Hur ska man förhålla sig till de kulturpolitiska målen som
sätts upp för länsteatrarna att utföra utan att för den delen begränsa det konstnärliga
skapandet?

Medverkande:

Christer Nylander (L), Ordförande i riksdagens kulturutskott
Vasiliki Tsouplaki (V), Vice ordförande i riksdagens kulturutskott
Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern
Ulf Lundén, journalist Dala-Demokraten

Modererar gör: Christian Naumanen, frilansande kulturjournalist, krönikör och kritiker.