Hur lång är en arm?

Länsteatrarna i Sverige

Med avstamp ur den debattartikel som Länsteatrarna i Sverige författade under hösten 2018 så vill vi föra en diskussion om principen ”armlängds avstånd”. Hur ser relationen ut mellan de kulturpolitiska målen och den konstnärliga friheten? Det finns en balans mellan hur politiker tar ansvar och sätter ramar för hur skattemedel ska användas för att finansiera den offentliga kulturen. Detta utan att man går in och styr det konstnärliga innehållet. Vi ser idag att konsten blir att mer detaljstyrd vilket på sikt kan leda till en allt mer begränsad konstnärlig frihet och inskränkande på det öppna demokratiska samhället. Om styrningen blir allt för snäv så finns risken att de konstnärliga uttrycken begränsas och i värsta fall användas i icke-demokratiska syften.

Om detta vill vi föra ett samtal om. Hur ska man förhålla sig till de kulturpolitiska målen som sätts upp för länsteatrarna att utföra utan att för den delen begränsa det konstnärliga skapandet?

Medverkande:

Christer Nylander (L), Ordförande i riksdagens kulturutskott
Vasiliki Tsouplaki (V), Vice ordförande i riksdagens kulturutskott
Mia Ringblom Hjertner, Konstnärligt Ledare Unga Spira, Smålands Musik och Teater
Staffan Aspegren, Konstnärlig chef Teater, Smålands Musik och Teater
Ulf Lundén, journalist Dala-Demokraten

Modererar gör: Christian Naumanen, frilansande kulturjournalist, krönikör och kritiker.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Länsteatrarna i Sverige

Länsteatrarna i Sverige deltar även med:
UTMANAD OCH UTARMAD – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?