Lär dig tyda kroppsspråk och hantera härskartekniker

Klingström Konsult AB

Det är viktigt att förstå spelet och kunna hantera de situationer vi alla hamnar i
dagligen på våra arbetsplatser, och privat. Ett seminarium om kommunikation ger dig
handfasta och konkreta verktyg.
Kommunikation mellan människor kan handla om status, att höja eller sänka sin och andras status för att vinna en fördel av något slag eller att markera sin plats i hierarkin. Härskarteknik kan vi använda för att påverka de vi möter. Kroppsspråket utgör en betydande del av vår kommunikation. Ofta är vi inte medvetna om hur viktigt och även avslöjande vårt kroppsspråk är. Vi kommer att ge er möjlighet att identifiera olika härskartekniker och ge er tips på hur ni kan möta dem. Kroppsspråk säger mer än ord. Syftet med seminariet är att ge verktyg så att ni med enkla medel kan ge ett tryggt och säkert intryck.

Välkommen till ett seminarium som bland annat tar upp följande:

  • Kommunikation, hur säkerställer du att ditt budskap går fram och hur förstår du din samtalspartner?
  • Kroppsspråk, lär dig att tolka signaler.
  •  Härskartekniker, hur identifierar och bemöter du dem?


Om Eva Mutvei:

Eva har över 30 års erfarenhet som föreläsare i kommunikation, kroppsspråk och

konflikthantering.

Utbildad vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Regissör,

dramatiker, sångare och skådespelare med erfarenheter från scen, film och TV.

Om Susanne Klingström:
Susanne med mer än 25 års ledarerfarenhet från it, försäljning, media, bank,

detaljhandel, och tillverkningsindustri – både inom större bolag, myndigheter och
kommunal verksamhet.

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med omfattande

vidareutbildning inom arbetsmiljö och ledarskap. Stor erfarenhet av
förändringsprocesser.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Konferensen, STIGA Arena

Arrangör: Klingström Konsult AB
Kategori: Inkludering

Foto: Göran Larson
Foto: Göran Larson