Så gör vi läsare av läsovana

Läsfrämjarinstitutet
 

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras medföljande vuxna. Vi ger barn ordets makt och en arena att agera på. Vår metod är särskilt framtagen för att passa läsovana. Metoden är skalbar och kan modifieras för att passa i andra verksamheter, såsom på bibliotek, i ideella föreningar, i klassrum, på kulturfestivaler mm.
I 4-dimensionell högläsning kommer en bok till liv genom en berättarröst, improvisationsteater och deltagarnas medskapande. Stor vikt läggs vid deltagarnas medskapande och representation av deltagarna. Detta gör att deltagarna sugs in i berättelsen och är medskapare av aktiviteten.

“Vilket fantastiskt fint jobb ni gör! Engagemanget hos er och barnen är som en urkraft. För att inte tala om alla ledare. Det är ni som sätter tonen och med ert engagemang sprider glädjen. Ni har skapat en metod som verkligen är värd att spridas!” Läsambassadör Johan Anderblad

Under workshopen får deltagarna veta:
a) varför 4-dimensionell högläsning är oumbärligt när man arbetar gentemot läsovana
b) LFI-metodens komponenter
c) exempel på 4-dimensionell högläsning

Om Läsfrämjarinstitutet:
Årligen har vi 15 000 besök under 44 veckor. 7000 böcker har delats ut till barnen. Ca 400 personer (bibliotekarier, pedagoger, fritidsledare m fl) har tagit del av vår metodutbildning. Metoden finns beskriven i "Läsa för integration - en metodhandbok." Verksamheten har utvärderats av från Institutet för sociala effekter.
 

Foto: Stefan Lindström
Foto: Stefan Lindström

WORKSHOP
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Läsfrämjarinstitutet
Kategori: Barn och Unga, Folkbildning

Läsfrämjarinstitutet delar även med:
Läslandet Pop-up