LäSlandet Pop-up

Läsfrämjarinstitutet

”Den magiska penseln” av Julia Donaldson

Vi högläser och gestaltar Den magiska penseln med interaktiv improvisationsteater. Välkomna att dras med i magin som uppstår kring den magiska penseln och högläsning som konstform.

Vi gör en 4-dimensionell högläsning med en bok, en högläsare, gestaltning och deltagarnas interaktion. Det innebär att vår ensemble högläser en bok och dramatiserar berättelsen. Deltagarna blir inbjudna till interaktion.

Det är en inspirerande, lekfull och gemytlig form av läsning och interaktion som ger deltagaren en kulturupplevelse och inspiration för hur man kan levandegöra litteratur och integrera det med andra konstformer.

Om Läsfrämjarinstitutet:
Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras medföljande vuxna. Vi ger barn ordets makt och en arena att agera på. Vår metod är särskilt framtagen för att passa läsovana. Metoden är skalbar och kan modifieras för att passa i andra verksamheter, såsom på bibliotek, i ideella föreningar, i klassrum, på kulturfestivaler mm.

Årligen har vi 15000 besök under 44 veckor. 7000 böcker har delats ut till barnen. Ca 400 personer (bibliotekarier, pedagoger, fritidsledare m fl) har tagit del av vår metodutbildning eller spridningskonferens. Metoden finns beskriven i vår metodbok "Läsa för integration - en
metodhandbok". Verksamheten är utvärderad av extern utvärderare från Institutet för sociala effekter.

KULTURARRANGEMANG
Fredag 8 februari
Kl. 12.30 - 12.50
Lokal: Lilla Scen, STIGA Arena

Arrangör: Läsfrämjarinstitutet

Läsfrämjarinstitutet deltar även med:
Så gör vi läsare av läsovana