Läsning som brobyggare

Kulturrådet

Läsning främjas på flera sätt inom kulturpolitiken och kan ibland vara en lösning på olika samhällsproblem. Samtidigt ser vi tendenser att läsningen minskar och att läsförmågan hos barn och unga har försämrats. Att uppnå de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande kräver bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. Hur lyckas vi med det?