Läsning som brobyggare

Kulturrådet

Läsning främjas på flera sätt inom kulturpolitiken och kan ibland vara en lösning på olika samhällsproblem. Samtidigt ser vi tendenser att läsningen minskar och att läsförmågan hos barn och unga har försämrats. Att uppnå de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande kräver bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. Hur lyckas vi med det?
 

Medverkande:
Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Marlén Eskander, verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
Anne-Marie Körling, lärare och föreläsare

Moderator:
Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Kulturrådet
Kategori: Kulturpolitik, Demokrati

Kulturrådet deltar även med:
Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar
Från global till glocal inom bildkonstområdet?
Kulturskolan i kulturens ekosystem
Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet