Låt unga ta plats i konstvärlden
- hur en konstförening kan skapa
vägar till engagemang och inflytande.

SAK

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta konstförening grundad 1832 med
tusentals medlemmar över hela landet. Vår verksamhet är ideell och har två syften. Vi ger
våra medlemmar möjlighet att odla och fördjupa ett konstintresse och vi stödjer svensk
samtidskonst genom att köpa in ett stort antal verk av nu aktiva konstnärer till det årliga
konstlotteriet varje år.
I det här seminariet berättar vi om föreningens projekt SAK UNG för att aktivera och
engagera unga i konstvärlden. Med stöd från Allmänna arvsfonden har vi genom projektet
skapat en plattform för unga att diskutera och uppleva konst tillsammans på sin ort.
Idag finns SAK UNG på 8 orter över hela landet och ska expandera till fler. Vi berättar om
resan från idé till nationellt projekt och delar med oss av erfarenheter och lärdomar. Hur når
man målgruppen? Hur skapar man långsiktigt engagemang och vilka utmaningar finns? Vi
besvarar dessa frågor och många fler.