Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden

Nordiska Ministerrådet

Seminariet undersöker vilka utmaningar en författare i ett nordiskt land kan stöta på om hen inte skriver på ett av nationalspråken i sitt land. Också i norden lever författare som ger ut sina böcker och är bästsäljare i en annan världsdel. Hur ska vi kunna få tillgång till dessa litteraturskatter och hur ska vi kunna se det som en del av dagens nordiska litteratur? På vilket sätt kan vi öka kunskapen om denna litteratur och vilka kulturpolitiska beslut behövs för att kunna säkerställa kvalitet samt samma möjligheter i Norden?