Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden

Nordiska Ministerrådet
 

Seminariet undersöker vilka utmaningar en författare i ett nordiskt land kan stöta på om hen inte skriver på ett av nationalspråken i sitt land. Också i norden lever författare som ger ut sina böcker och är bästsäljare i en annan världsdel. Hur ska vi kunna få tillgång till dessa litteraturskatter och hur ska vi kunna se det som en del av dagens nordiska litteratur? På vilket sätt kan vi öka kunskapen om denna litteratur och vilka kulturpolitiska beslut behövs för att kunna säkerställa kvalitet samt samma möjligheter i Norden?

Seminariet består av två delar, ett samtal med det nordiska projektet Nolitch och en performance med ljud, bild och poesiläsning. Man kan kalla det en smältpunkt av språk, identiteter, stilar och färger – ett nytt sammanhang för det vi kan kalla nordisk litteratur.
Samtalet går på engelska medan poesiläsningen är en blandning av språk med översättningar för publiken.

Moderator:
Jens Berg, (FI) medieprofil

Talare:
Roxana Crisólogo (Peru/Finland) och Petronella Zetterlund (SE), Nordisk parlamentariker från Nordiska rådet
Angelika Bengtsson (SD)

Program:
11.30 Introduction, Jens Berg (FI), moderator
11.35 Conversation: Nordic literature in change
Jens Berg is talking to Petronella Zetterlund (SWE) and Roxana Crisólogo (FI) about why the NolichX – project and about Nordic Literature today.

NolitchX (Nordic Literatures in Change and Exchange)  is a nonprofit literature project with support from Nordic Culture Point, working to make visible the works of immigrant language writers residing in the Nordic region. NolitchX organizes readings and talks, provide translations into the main languages of the Nordic Countries, and publish translated texts on the project website nolitchx.com.

11.45 Do we have to change our picture of Nordic literature? What can we do to welcome these artists in our unions for writers/communities by political decisions?
Jens Berg is talking to a member of the Swedish parliament and the Nordic Counsil, the name of the person is to be confirmed later.
12.00 – 12.10 time to reflect before the stage is ruled by interesting immigrant writers and their stories.
12.10 – 13. 05 Poetry reading:  Melting point - Smältpunkt
NolitchX has together with ne Nordic Council of Ministers invited 4 poets plus one musician/sound artist to perform on stage, and a graphic designer to create a unifying aesthetic environment for the reading on the screen where Swedish translations will be projected.

Poeter:
Roxana Crisólogo (Peru/Finland: Spanish)
Jude Dibia (Nigeria/Sweden: English), TBC
Tammam Hunaidy (Syria/Sweden: Arabic)
Martina Moliis-Mellberg (Sweden)

Graphic Designer:
Martina Miño Pérez (Ecuador/Finland)
Producer:
Petronella Zetterlund (SE)

Efter samtalet och poesiläsningen, Meltingpoint – Smältpunkt kan samtalen fortsätta i en friare form mellan poeterna och publiken en stund i lokalen.
Varmt välkomna!

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 13.30
Lokal: Munktellsalen, Bolinder Munktell

Arrangör: Nordiska Ministerrådet
Kategori: Nordiskt, Konstnärligt

Nordiska Ministerrådet deltar även med:
#metoo i kultursektorn i Norden
Musik som redskap för samhällsförändring – är det möjligt?