Livsviktigt och långt ner på agendan, om vårt samhälles syn på kultur

Svenska kyrkan

Seminarium i två delar om vårt samhälles syn på kultur

Hur kommer det sig att konst och kultur som har så stor betydelse i många människors liv och för vårt samhälle samtidigt har så svårt att bli värdesatt? Och varför har kulturfrågor en undanskymd roll i det politiska samtalet?

Räcker det att hävda kulturens egenvärde, eller behöver förståelsen av den roll som olika former av konstnärliga upplevelser och konstnärligt arbete spelar utvecklas för att inte konst och kultur
ska marginaliseras ytterligare och samtalet ska tas över av det som driver frågorna med
exempelvis en högerextrem, nationalistisk agenda? Om det handlar detta seminarium i två delar.

11.30 – 12.15
Del 1) Argumenten
Vad ska människan med kultur till? Egentligen. Vad tänker en filosof, en ekonom och en teolog om konstverkens, de konstnärliga processerna och upplevelsernas betydelse för vårt samhälle och våra liv? 

Filosofen Jonna Bornemark är aktuell med boken Det omätbaras renässans. Hon samtalar med Lars Strannegård, professor i ekonomi, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och initiativtagare till Handelshögskolans satsning på att integrera konst och humaniora i forskning och undervisning och Lena Sjöstrand, teolog och domkyrkokaplan i Lunds domkyrka.

Dessutom medverkar Björn Wiman, kulturchef Dagens nyheter och Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd.

15 minuters paus 

12.15 -13.00
Del 2) Arbeta för förändring
Hur får man kulturfrågorna till agendan? Konst och kultur hanteras ofta som ett särintresse och kommer de inte sällan långt ner bland politiska och ekonomiska prioriteringar. Var sitter problemet? Vilken är medias roll, och hur kan man arbeta för att få en förändring till stånd?  

Magdalena Malm är direktör för Statens konstråd som utvecklar sammanhang där
samtidskonst och offentliga rum möts och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Björn Wiman är kulturchef på Dagens nyheter

Dessutom medverkar: Lars Strannegård, professor i ekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, filosofen Jonna Bornemark och teologen Lena Sjöstrand.

Moderator: Anneli Dufva.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 13.30
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Svenska kyrkan
Kategori: Folkbildning

Svenska kyrkan deltar även med:
Till Drömmarnas Land, filmvisning och samtal med regissören
Läget i landet - isärdragningen av stad och landsbygd och dess konsekvenser
UTMANAD OCH UTARMAD – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?