Alla arrangörer 2019

Nedan ser ni alla arrangörer för seminarium, workshops och kulturarrangemang för 2019 års konvent. (ska stå i bokstavsordning)(Loggorna kan ligga slumpvis)

Konst åt alla
Koalition för kulturdebatt
Konstkonsulenterna i Västerbotten
Kultur i Halland
Kultur i Väst
Kultur och kvalitet
Kultur och utbildning på distans
Kulturens Bildningsverksamhet
Kulturförvaltningen, Malmö stad
Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
Kulturhuset Stadsteatern
Kulturrådet
Kungliga biblioteket
Länsbibliotek Sörmland
Länsbildningsförbundet Sörmland
Länsmuseernas Samarbetsråd
Länsmusiken i Örebro AB
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsteatrarna i Sverige
Läsfrämjarinstitutet
Made by Aya
MAIS (Musikarrangörer i samverkan)
Moomsteatern
Munktell Science Park
Musik i Blekinge
Musik i Syd
Musik: L. Jordansson
Musica Camerata
Myndigheten för kulturanalys
NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro 
Nikolina Arcini
Nordisk kulturkontakt
Nordiska Ministerrådet
Norrlandsoperan
Norsk Kulturråd
Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige
Olivia Bergdahl
Pantomimteatern
Podium
PotatoPotato Scenkonst
Produktionsgruppen Wechselmann AB
Region Gävleborg
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Regional Musik i Sverige
Regionbibliotek Uppsala
Regionbibliotek Norrbotten
Regionsamverkan Sydsverige
Regionteater Väst