Alla arrangörer 2019

Nedan ser ni alla arrangörer för 2019 års konvent. (ska stå i bokstavsordning)(Loggorna kan ligga slumpvis)

ABF
Allmänna Arvsfonden
Anders Olsson, enkild firma
Angelina Pavanelli
Anna Fält, enkild firma

ArenaIde, Arenagruppen, Arenagruppen/Koalition för kulturdebatt
Ax
Axess Publishing
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Sörmland
Big Wind
Bohm Bohm Room
Bohusläns museum
Botkyrka kommun
Bygdegårdarnas Riksförbund
Cirkus Cirkör
Danscentrum
De litterära sällskapen i Sverige
DIK
Ebelingmuseet
Eric Sahlström Institutet
Eskilstuna kommun
Eskilstuna konstmuseum
Eskilstuna Musikskola
Eskilstuna stadsbibliotek
Eskilstuna stadsmuseum
Eskilstuna-Kuriren
Film i Sörmland
Finlandsinstitutet
FlenVärldsOrkester
FMT Behandlingscenter AB
Folk Lab
Folkets Hus och Parker
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Folkrörelserna Konstfrämjande
Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Förening Norden?
Gotlandsmusiken
Gycklargruppen TRiX
Gävle kommun
Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland
Hans Gunnar Adén
Hela Sverige ska leva
Helsingborg Arena & Scen AB
Historieberättarna
Ideell kulturallians
Intercult
Jeunesses Musicales Sverige

KISAM Konsten i Samhällsutvecklingen
Klingström Konsult AB
KLUMP Subtopia Kulturinkubator
KLYS
Konst åt alla
Konstkonsulenterna i Västerbotten
Kultur i Halland
Kultur i Väst
Kultur och kvalitet
Kultur och utbildning på distans
Kulturens Bildningsverksamhet
Kulturförvaltningen, Malmö stad
Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
Kulturhuset Stadsteatern
Kulturrådet
Kungliga biblioteket
Länsbibliotek Sörmland
Länsbildningsförbundet Sörmland
Länsmuseernas Samarbetsråd
Länsmusiken i Örebro AB
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsteatrarna i Sverige
Läsfrämjarinstitutet
MAIS (Musikarrangörer i samverkan)
Moomsteatern
Munktell Science Park
Musik i Blekinge
Musik i Syd
Musik: L. Jordansson
Musica Camerata
Myndigheten för kulturanalys
NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro (Presence)
Nikolina Arcini, enkild firma
Nordisk kulturkontakt
Nordiska Ministerrådet
Norrlandsoperan
Norsk Kulturråd
Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige
Nätverkstan
Olivia Bergdahl, enskild firma
Pantomimteatern
Podium
PotatoPotato Scenkonst
Produktionsgruppen Wechselmann AB
Region Gävleborg
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Regional Musik i Sverige
Regionbibliotek Uppsala