Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Folkbildningsrådet

Frågan om mångfald förenar folkbildningspolitiken och kulturpolitiken. De gemensamma ambitionerna handlar om allas tillgång till kultur och kulturell delaktighet och om ett mångfaldigt utbud. Men vilken betydelse har folkbildningen för mångfalden inom kulturområdet?I Folkbildningsrådets utvärdering Mångfald, makt och normer i folkbildningens kulturverksamheter analyseras folkbildningens deltagare och kulturinriktade utbud i ett mångfaldsperspektiv. Faktorer som främjar eller motverkar mångfald och gränsöverskridande möten identifieras.
Medverkande: representanter för folkbildningen, kulturmyndigheter och forskare.