Möt Åsa folkhögskola som visar upp delar av sin verksamhet

Sveriges Folkhögskolor

MONTERPROGRAM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 14.00
Lokal: Sverigies Folkhögskolors monter, Utställartorget 

Arrangör: Sveriges Folkhögskolor