Möt Nyköpings folkhögskola som visar upp delar av sin verksamhet

Sveriges Folkhögskolor

 

MONTERPROGRAM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.00 - 18.00
Lokal: Sveriges Folkhögskolors monter, Utställartorget

Arrangör: Sveriges Folkhögskolor