Medskapande som ett verktyg för en hållbar värld

Biblioteksutveckling Sörmland

Kan skapande vara ett sätt att dela makten, stärka demokratin och arbeta proaktivt med yttrandefrihet? Vad händer när bibliotek och andra offentliga platser dit alla är välkomna möjliggör medskapande för att lösa samhällsutmaningar? Hur kan bibliotek bidra till innovation och en hållbar framtid i linje med Agenda 2030?
 
Det är frågor vi kommer att utforska i samtal mellan Signe Johannesson, konstnärlig ledare på Art Lab Gnesta och Anette Helgesson, ansvarig för skaparbibblan i Bollnäs. 
  
Genom satsningen Språk, makt och skapande vill Biblioteksutveckling Sörmland stärka biblioteken som flerspråkiga/inkluderande arenor där människor genom kreativitet, läsning och möten tillsammans bidrar till hållbara samhällen.
 
Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. I gamla bryggeriet i Gnesta skapas möten mellan konst, konstnärer och samhället lokalt, såväl som nationellt och internationellt.
 
Kom på vår gemensamma workshop och utforska medskapandets potential, både genom orden och med handens kraft där samtal varvas med sådd av sörmländsk-syrianska Saqbatomater.

WORKSHOP
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland
Kategori: Konstnärligt

Biblioteksutveckling Sörmland deltar även med:
Barnkonventionen blir lag – hur gör vi på biblioteken?
”Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning
​​​​​​​Hur kan en region stötta sina författare, och varför?​​​​​​​