Medskapande som ett verktyg för en hållbar värld

Biblioteksutveckling Sörmland
 
Kan skapande vara ett sätt att dela makten, stärka demokratin och arbeta proaktivt med yttrandefrihet? Vad händer när bibliotek och andra offentliga platser dit alla är välkomna möjliggör medskapande för att lösa samhällsutmaningar? Hur kan bibliotek bidra till innovation och en hållbar framtid i linje med Agenda 2030?
 
I en skapandeprocess finns en inneboende potential för möten över gränser. Kreativitet och gemensamt utforskande av material såväl som idéer bidrar till bygget av nya lösningar och ett delat lärande. Medskapande handlar om att människor på lika villkor ska vara delaktiga från problemformuleringen till att hitta lösningar.
 
Genom satsningen Språk, makt och skapande vill Länsbibliotek Sörmland stärka biblioteken som flerspråkiga/inkluderande arenor där människor genom kreativitet, läsning och möten tillsammans bidrar till hållbara samhällen. Kom på vår workshop och utforska medskapandets potential, både genom orden och med handens kraft.