Att göra det osynliga synligt

Bohusläns museum

I museernas fotosamlingar finns ofta fler personer och perspektiv representerade än vad som går att leta sig fram till via databasernas sökfunktioner. Hur hittar vi människor som är representerade men inte ordentligt katalogiserade? Hur beskriver man personer vars livsval skiljer sig från mängden utan att peka ut dem eller konservera normer? Hur beskriver vi människor och livsöden från perioder då man använde andra begrepp eller helt sonika inte talade om det som vi idag vill berätta om?
I arbetet inför en kommande utställning om kvinnor som kämpat för allmän rösträtt visade det sig att museets samlingar innehöll information om många av de kvinnor som först verkade vara bortglömda. Nu har vi påbörjat arbetet med att göra dessa människor synliga och i den processen stöter vi på många svåra avvägningar.
Välkomna till en workshop om databaser, kvinnors synlighet i historien och hur man beskriver dåtiden så att samtiden hittar dit.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Bohusläns museum
Kategori: Demokrati, Kulturarv

Bohusläns museum deltar även med:
Framtidens arkeologi - så mycket bättre
Dagens heta ämnen - diskutera och kurera

Fotografi föreställande Lotten Rönqvist och Karin Wästbäck, fotograf Waldemar Dahllöf
Fotografi föreställande Lotten Rönqvist och Karin Wästbäck, fotograf Waldemar Dahllöf