Musikers hälsa

Svensk Scenkonst

Hur kan musiker som instrumentalister, korister och sångare ha ett hållbart yrkesliv? Vad är vanliga arbetskador hos musiker? Vilket ansvar har den enskilde musikern för ett hållbart yrkesliv och vad är arbetsgivarens ansvar? Hur påverkar en höjning av pensionsåldern musiker och vilka nya förebyggande åtgärder krävs? Detta är några frågor som seminariet Musikers hälsa belyser.

Eva Boiner Horwitz är professor på Kungliga musikhögskolan inom musik och hälsa, Ulrik Röijezon är bitr. professor på Luleå tekniska Universitet inom fysioterapi och Teresia Nyman,  Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin.
I samtalet medverkar Fredrik Andersson, programchef på Stockholms Konserthus och Anna-Karin Simlund, vice ordförande Symf. Moderator är Gunilla Kindstrand.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Svensk Scenkonst
Kategori: Hälsa

Svensk scenkonst deltar även med:
Vad scenkonsten kan lära av mediebranschens digitaliseringsresa
Efter metoo - arbetsplatser utan trakasserier?