Musikfestivalernas framtid

Musik i Syd 

Vi har länge upplevt ett slags festivaliseringskultur i Sverige och många nya musikfestivaler har dykt upp under den senaste tioårsperioden. Samtidigt har flera av de stora och etablerade festivalerna problem med ekonomin med nedläggning som resultat. Vad finns det för framtida utmaningar när det gäller genrekonkurrens, bidragssystemens utformning, konstnärlig inriktning och geografisk spridning? Är de stora och framgångsrika festivalerna en nationell angelägenhet och hur hanteras den resurs som svenska festivaler innebär?
 
Medverkar gör:
Peter Eriksson, Sweden Festivals
Luciana Marquez, Kulturrådet
Christian Karlsen, Gränslandet m fl
Lennart Strömbäck, Umeå Jazzfestival
Peter Wilgotsson, Musik i Syd – Five star festivals
 
Moderator är Susanne Rydén, VD för Musik i Syd

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 15.00
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Musik i Syd
Kategori: Konstnärligt